მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ტყის ქვედა საფარის ხანძრის შვიდი კერაა

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ტყის ქვედა საფარის ხანძრის შვიდი კერაა

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ტყის ქვედა საფარის ხანძრის შვიდი კერაა - სვანეთში, სამეგრელოში, რაჭასა და აჭარაში. ამასთან დაკაშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ...

კატეგორიები