“უვნებლად როგორ გადავრჩი დღემდე არ მჯერა, შკოდა რა თქმა უნდა ერთ-ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას ეკუთვნოდა, რომელსაც გაგიკვირდებათ და მთვრალი მძღოლი მართავდა”

"უვნებლად როგორ გადავრჩი დღემდე არ მჯერა, შკოდა რა თქმა უნდა ერთ-ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას ეკუთვნოდა, რომელსაც გაგიკვირდებათდა და მთვრალი მძღოლი მართავდა"  ...

კატეგორიები