ჭდე: ანგელოზის ხე

ანგელოზის ხედ წოდებული უთხოვრის კორომი საქართველოში, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს

ანგელოზის ხედ წოდებული - უთხოვარის 1 800 წლოვანი ხე კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში ბაწარა-ბაბანაურის სახელმწიფო ნაკრძალში მდებარეობს და მას მსოფლიოში ანალოგი ...

კატეგორიები