საქართველოს მთავრობა „სტარტაპების“ დაფინანსების პროგრამას იწყებს

05 მაი, 2016 2 036


საქართველოს მთავრობა „სტარტაპების“ დაფინანსების პროგრამას იწყებს

 

 
 
 

საქართველოსმთავრობა„სტარტაპების"დაფინანსებისპროგრამასიწყებს–აღნიშნულიგადაწყვეტილებისშესახებპრემიერ–მინისტრმაგიორგიკვირიკაშვილმამთავრობისსხდომაზეისაუბრა.მისიგანმარტებით,პროგრამისმონაწილეშეიძლებაგახდესსაქართველოსნებისმიერიმოქალაქე,ვისაცაქვსინოვაციური,საინტერესობიზნესწინადადებადამისიგანხორციელებისთვისესაჭიროებადაფინანსება.პირველეტაპზეპროგრამისთვისგამოიყოფა11მლნლარი,ხოლოშემდეგბიუჯეტიგაიზრდება35მლნლარამდე.

„დღესჩვენდავამტკიცებთდამწყებიბიზნესისდაფინანსებისთვისსაფინანსოინსტიტუტისმუშაობისძირითადპრინციპებს,ხოლოერთითვისთავზეესინსტიტუტიდაიწყებსფუნქციონირებასინოვაციებისადატექნოლოგიებისპარკისშენობაში.ესარისძალიანმნიშვნელოვანირეფორმა,გამომდინარეიქედან,რომიგიიძლევასაშუალებას,დამწყებმაბიზნესმენმადაასევეინოვაციურმადატექნოლოგიურმაბიზნესმამიიღოსდაფინანსებაყველანაირიუზრუნველყოფისადაგირაოსგარეშე.მნიშვნელოვანიაიმკუთხითაც,რომპირველადხდებასაქართველოშიინოვაციურიიდეებისდაფინანსებისინსტიტუციონალიზაცია,რაცინოვაციურიპოტენციალისგანვითარებასშეუწყობსხელს.ჩვენვიცითბევრიქვეყანა,სადაცამმიმართულებამგარდატეხაშეიტანაქვეყნისეკონომიკურიგანვითარებაშიდაესარისჩვენიმხრიდანპირველინაბიჯი,რაცმისასალმებელია,"–განაცხადაპრემიერმამთავრობისსხდომისდაწყებისწინ.

მისივეინფორმაციით,პროგრამისკოორდინატორებიარიანსაპარტნიოროფონდიდასაქართველოსინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტო,პროგრამისამოქმედებისპროცესშიასევეჩაერთვებიანსაერთაშორისოექსპერტები.


скачать dle 12.0
კომენტარები
აგრეთვე იხილეთ: