ამბები
სოფელ ოფურჩხეთში 50 ჰექტარი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია იგეგმება


 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამას„ქართულიჩაი"ახორციელებს.იმერეთისგუბერნატორმაგივიჭიჭინაძემ,პირველმამოადგილემპაატანადირაძემდა,,ქართულიჩაის"მენეჯერმალევანუროტაძემწყალტუბოსრაიონისსოფელოფურჩხეთშიჩაისსარეაბილიტაციონაკვეთებიმოინახულეს.სოფელოფურჩხეთშიპროგრამისფარგლებში50 ჰექტარიჩაისპლანტაციებისრეაბილიტაციაიგეგმება.მიზანისაქართველოშიარსებულიჩაისპლანტაციებისპოტენციალისეფექტურადგამოყენება,ადგილობრივიჩაის(მათშორისბიოჩაის)წარმოებისზრდისხელშეწყობა,შედეგად,თვითუზრუნველყოფისდონისამაღლებადასაექსპორტოპოტენციალისგაზრდაა.პროგრამისფარგლებშიშესაძლებელიიქნებაროგორცკერძო,ასევესახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულიგაველურებულიჩაისპლანტაციებისრეაბილიტაცია.პროგრამისფარგლებშისოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტოდონორორგანიზაციებთანერთად,ბენეფიციარებსტექნიკურდახმრებასჩაისსწორადდამუშავებისტექნოლოგიებისშესწავლის,სერტიფიცირების,მარკეტინგის,სარეალიზაციოარხებისშექმნისდასხვამიმართულებითგაუწევს.


скачать dle 12.0

ვიდეო:


Avatar
T:555 000 289
თეგები:

Facebook კომენტარები

შემოთავაზებული სიახლეები

ჩვენ სოციალურ ქსელებში

ჩამოტვირთეთ Google Play-დან

ჩვენს შესახებ

    შპს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგატვ–ს მისიაა მედიაბიზნესის განვითარება და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებაში აქტიური მონაწილეობა. კომპანიის ხედვის ხაზი იმ ღირებულებებზე გადის, რომელიც მედიის საანდოობას , დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას განსაზღვრავს. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, პროფესიული ზრდისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, ფინანსური და სარედაქციო დამოუკიდებლობისათვის მუდმივი ძალისხმევა კომპანიისათვის მუდმივად პრიორიტეტია.

ჩვენი ელ-ფოსტა

tvcompanymegatv@gmail.com