საპენსიო სააგენტოს დირექტორის თანამდებობრივი სარგო 10 000 დან 15 000 ლარამდეა

11 თებერვალი, 2019 293


საპენსიო სააგენტოს დირექტორის თანამდებობრივი სარგო 10 000 დან 15 000 ლარამდეა


საპენსიო სააგენტოს დირექტორის თანამდებობრივი სარგო 10 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე იქნება.

საპენსიო სააგენტო არის ,,დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელებაზე, მართვასა და ადმინისტრირებაზეა პასუხისმგებელი.

„საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოვალეობებში შედის საპენსიო სააგენტოს მართვა „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფის მიზნით. დირექტორი არ მონაწილეობს საპენსიო აქტივების საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების პროცესში და ანგარიშვალდებულია საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.


 საპენსიო სააგენტოს ანგარიშზე პირველი შენატანების გადარიცხვა სახელფასო განაცემებიდან უკვე დაიწყო. скачать dle 12.0
კომენტარები
აგრეთვე იხილეთ: