როგორ მოვიხმაროთ პირბადე ვირუსისგან თავდასაცავად

09 იანვარი, 2019 433პირ­ბა­დე რომ გი­კე­თი­ათ, ეს კი­დევ არ ნიშ­ნავს, რომ და­ცუ­ლი ხართ ვირუ­სე­ბის­გან. მას მოხ­მა­რე­ბის თა­ვი­სი წე­სე­ბი აქვს. ამის გა­რე­შე ის დამ­ცა­ვის ნაც­ვლად ვირუ­სის წყა­რო ხდე­ბა.
  • გა­მო­ყე­ნე­ბი­დან 2 სა­ა­თის შემ­დეგ უნდა გა­და­აგ­დოთ, ვე­ღარ და­გი­ცავთ
  • არ შე­ე­ხოთ უშუ­ა­ლოდ პირ­ბა­დეს – მხო­ლოდ მის რე­ზი­ნებ­თან “იკონ­ტაქ­ტეთ”
  • ყო­ველ­თვის გა­ი­კე­თეთ ხალ­ხმრა­ვალ და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში: მეტ­რო­ში, ავ­ტო­ბუს­ში, სუ­პერ­მარ­კეტ­ში, რიგ­ში დგო­მი­სას
  • პირ­ბა­დე უნდა ფა­რავ­დეს ცხვირს, პირს და ნი­კაპს
  • მჭიდ­როდ უნდა იყოს სა­ხე­ზე მორ­გე­ბუ­ლი გახ­სოვ­დეთ, ნი­ღა­ბი გი­ცავთ არა თვით ვირუ­სის­გან, არა­მედ და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის მიერ ხვე­ლი­სას და­ცე­მი­ნე­ბი­სას გა­მო­ყო­ფი­ლი წვე­თე­ბის­გან. ვირუ­სი სწო­რედ ამ წვე­თე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით აღ­წევს სხვა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში, როცა ერ­თმა­ნეთ­თან სა­უბ­რო­ბენ ან ახლო-ახ­ლოს დგა­ნან (1 მეტრ ნაკ­ლებ მან­ძილ­ზე).
скачать dle 12.0
კომენტარები
აგრეთვე იხილეთ: