ამბები
მასწავლებელი რომლის კლასში ბულინგი არასოდეს ხდება - უნიკალური მეთოდი ძალადობის აღსაკვეთადყო­ველ პა­რას­კევს მა­თე­მა­ტი­კის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სთხოვს მოს­წავ­ლე­ებს, ფურ­ცელ­ზე და­წე­რონ ოთხი კლა­სე­ლის სა­ხე­ლი, ვის გვერ­დზეც მომ­დევ­ნო კვი­რას დას­ხდე­ბოდ­ნენ გაკ­ვე­თი­ლე­ბის დროს.
ამას­თან, ბავ­შვებ­მა უნდა და­ა­სა­ხე­ლონ თა­ნაკ­ლა­სე­ლიც, რო­მე­ლიც გა­სუ­ლი კვი­რის მან­ძილ­ზე ყვე­ლა­ზე კარ­გი მე­გო­ბა­რი იყო მათ­თვის.
მოს­წავ­ლე­ე­ბი ფურ­ცლებს ანო­ნი­მუ­რად აძ­ლე­ვენ მას­წავ­ლე­ბელს.
რო­დე­საც გაკ­ვე­თი­ლე­ბი დას­რულ­დე­ბა, მას­წავ­ლე­ბე­ლი, კეტი პიტი, აგ­რო­ვებს ფურ­ცლებს, მა­გი­და­ზე შლის და გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბას იწყებს - რო­მე­ლი ბავ­შვე­ბის გვერ­დით არ სურს არა­ვის დაჯ­დო­მა, ან - რო­მელ­მა ბავ­შვმა არ იცის, ვის გვერ­დით უნდა ჯდო­მა; რო­მე­ლი მოს­წავ­ლე და­ა­სა­ხე­ლა უმე­ტე­სო­ბამ კვი­რის "ყვე­ლა­ზე კარგ მე­გობ­რად", რო­მე­ლი ბავ­შვე­ბი დარ­ჩნენ თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის მიღ­მა...
რა თქმა უნდა, პი­ტის მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­კი­თხვა სუ­ლაც არ ემ­სა­ხუ­რე­ბა, ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ვე­ლი თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბის რე­ი­ტინ­გის შედ­გე­ნას. მას­წავ­ლე­ბე­ლი ცდი­ლობს, გა­მო­ავ­ლი­ნოს ბავ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც მარ­ტო­სუ­ლად გრძნო­ბენ თავს, რო­მელ­საც თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბი აიგ­ნო­რე­ბენ, ან თა­ვად უჭირთ ურ­თი­ერ­თო­ბა სხვებ­თან. ამის შემ­დეგ კი ის მარ­ტი­ვად ხვდე­ბა, ვინ არის მო­ძა­ლა­დე და ვინ - ბუ­ლინ­გის მსხვერ­პლი.
კეტი პიტი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ ხი­ლუ­ლი ბუ­ლინ­გი ში­ნა­გა­ნი მარ­ტო­ო­ბის შეგ­რძნე­ბით იწყე­ბა. ის ცდი­ლობს, სა­ჭი­რო სიგ­ნა­ლე­ბი ბავ­შვე­ბის მცი­რე ასაკ­ში და­ი­ჭი­როს, რომ დრო­უ­ლად შეძ­ლოს დახ­მა­რე­ბა, ვიდ­რე მოს­წავ­ლე­ე­ბი გახ­დე­ბი­ან მო­ძა­ლა­დე­ე­ბი, ან - ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლნი.
კეტი წელს პენ­სი­ა­ზე გავა, მან უამ­რა­ვი წელი გა­ა­ტა­რა სკო­ლის კედ­ლებ­ში და ბავ­შვე­ბის სუ­ლი­ერ თუ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ აღ­ზრდა­ში უდი­დე­სი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა.
скачать dle 12.0

Avatar
T:555 000 289
თეგები:

Facebook კომენტარები

შემოთავაზებული სიახლეები

ჩვენ სოციალურ ქსელებში

ჩამოტვირთეთ Google Play-დან

ჩვენს შესახებ

    შპს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგატვ–ს მისიაა მედიაბიზნესის განვითარება და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებაში აქტიური მონაწილეობა. კომპანიის ხედვის ხაზი იმ ღირებულებებზე გადის, რომელიც მედიის საანდოობას , დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას განსაზღვრავს. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, პროფესიული ზრდისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, ფინანსური და სარედაქციო დამოუკიდებლობისათვის მუდმივი ძალისხმევა კომპანიისათვის მუდმივად პრიორიტეტია.

ჩვენი ელ-ფოსტა

tvcompanymegatv@gmail.com