ასოციაცია “ეტიკი” მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების შესახებ.